• Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS
  • Esmar Ehitus AS

Ehitus

AS Esmar Ehitus tegeleb üldehitus ja insenerehituslike töödega, peatöövõtu ning projektide juhtimisega.

Oleme ehitanud ja renoveerinud tootmishooneid, büroosid, sotsiaalhooneid, lasteaedu ning elamuid. Omame muinsuskaitsetegevusluba konserveerimise, restaureerimise ning remondi osas. Samuti omame tegevusluba teehoiutöödele.

Meie tegevusvaldkonda kuuluvad välisvõrkude rajamine, vee-, sadevee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike ehitus ning kanalisatsioonipumplate paigaldamine.

Meie eesmärgiks on teostada töid ehitusnormidele vastavalt ja kvaliteetselt, kasutades kvalifitseeritud tööjõudu ja ainult sertifikaate omavaid ehitusmaterjale. Töötame efektiivselt ja keskkonnasõbralikult, ennetades keskkonnaprobleeme ja püüdes tagada ressursside optimaalse kulu.

Meile on oluline Tellija soovidega arvestamine ja kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine.

Teated

Rohuneeme tee 12, Haabneeme 74001
Viimsi vald, Harjumaa, Eesti